Racketen 12
44 lägenheter i Alvik i anslutning till SALK-hallen.
Klart för inflyttning frm sommaren 2014.
Ritat för NCC genom Bergkrantz arkitekter.


Kallhälls station
Ny pendeltågsstation vid Kallhäll samt ny gång- och cykelbro.
Byggstart hösten 2014.
x3 handlägger för Rundquist arkitekter.
Beställare: Trafikverket.

Kapellskärs hamn
Hamn och hamnområdet byggs om.
Ett antal nya byggnader tillkommer:
Tullvisitation, speditioner, incheckning m.m.
x3 underkonsultar åt Rundquist arkitekter.
Beställare: Stockholms Hamnar