x3 arkitekter
Vy mot söder

Kv. Racketen 12, Alvik
Bostäder i anslutning till SALK-hallen byggs för fullt.
Inflyttning sommaren 2014.