Ny tunnelbana, Arenastadslinjen
x3 arbetar med Arenastadslinjen, den nya Gula linjen,
för Rundquist arkitekter. Den beräknas tas i drift ca 2022.
Beställare: Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT.


Kallhälls station
Ny pendeltågsstation vid Kallhäll samt ny gång- och cykelbro.
Byggstart hösten 2014.
x3 handlägger för Rundquist arkitekter.
Beställare: Trafikverket.

Kapellskärs hamn
Hamn och hamnområdet byggs om.
Ett antal nya byggnader tillkommer:
Tullvisitation, speditioner, incheckning m.m.
x3 underkonsultar åt Rundquist arkitekter.
Beställare: Stockholms Hamnar