x3 arkitekter
Vy mot söder

Ny tunnelbana, Arenastadslinjen
x3 arbetar med Arenastadslinjen, den nya Gula linjen,
för Rundquist arkitekter. Den beräknas tas i drift ca 2022. Beställare: Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT.