volymstudier


Kv Akka i Alvik
Förslag på nybyggnad av flerbostadshus, studentbostäder, kontor och lokaler.
Handläggande arkitekt: Bo Stockman
Medarbetare: Carl Hjertstrand Brensén
Uppdragsgivare: Assar Fastigheter AB genom
Bergkrantz arkitekter.
Detaljplanearbete 2010-2011
< 1 2 3 4 >
volymstudier