Foto Blåsut
Kv Fresken 1 mfl i Blåsut
Ombyggnadsprojekt av AB Stockholmshems tidstypiska så kallade barnrikehus dvs 1940-tals smalhus med röda tegelfasader.
Varsam ombyggnad av ca 200 lägenheter med evakuering och återflyttning av de boende.
Nya balkonger sågs som ett tillskott utan avkall på husens varsamma bevarande krav.
Generalkonsultuppdrag och
ansvarig arkitekt: Göran Olsson
Uppdragsgivare: Stockholmshem genom
Bergkrantz arkitekter.
Färdigställt 2002

< 1 2 3 >
artistvägen