VisionKv Församlingshemmet i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus med 43 lägenheter.
Handläggande arkitekt: Bo Stockman
Medarbetare: Tommy Karlsson, Kalle Danielsson,
Per Åström och Göran Olsson (beskrivning)
Uppdragsgivare: Credentia genom Bergkrantz arkitekter.
Färdigställt 2011

< 1 2 3 >
vy från sydväst
bild: per åström