VisionKv Gräshoppan i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 25 lägeheter.
Handläggande arkitekt: Bo Stockman
Medarbetare: Marika Lundberg
Uppdragsgivare: Hyrenta Mariehäll AB genom
Bergkrantz arkitekter.
Bygglov 2012

< 1 2 >
bild: marika lundberg