Översikt planer


Kvarteret Haren i Norrtälje
Detaljplaneskiss på nybyggnad av flerbostadshus i
Kv Haren i Norrtälje.
Ca 144 lägenheter med garage och lokal i entréplan.
Arkitekt: Bo Stockman, Göran Olsson och
Anders Bergkrantz
Uppdragsgivare: Credentia
December 2011
< 1 2 3 4 >
översikt planer