Beskrivningsarbete
x3 arkitekter ab
bildades 2010 av Bo Stockman, Göran Olsson och
Anders Bergkrantz.
Företaget drivs av Bo och Göran.

Vi har mångårig erfarenhet av de flesta typer av uppdrag: bostäder, kontor, hotell och idrottsanläggningar såväl för nybyggnad som om- och tillbyggnad.

Våra uppdragsgivare är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, andra arkitektkontor samt privatpersoner och vi är vana att hantera uppdrag i alla slags skeden, allt från utredningar och idéskisser i tidiga skeden, detaljplanearbeten och bygglov till färdigprojektering av bygghandlingar samt relationshandlingar.

Som specialkompetens upprättar vi tekniska beskrivningar (rums- och byggbeskrivningar).
Vi har även erfarenhet av projekteringsledning och upphandling