Vy från Gustavlundsvägen
Kv Racketen 12
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvik i anslutning till SALK-hallen.
44 lägenheter med garage och lokal i entréplan.
Projektering under 2012.
Färdigställt sommaren 2013.
Ansvarig arkitekt: Bo Stockman
Medarbetare: Göran Olsson (beskrivning),
Frida Körberg Thurhagen, Maria Söderström, (Bergkrantz) och Sverker Arvidsson (Bergkrantz).
Uppdragsgivare: NCC genom Bergkrantz arkitekter
< 1 2 3 4 5 >
vy från gustavlundsvägen
bild:diakrit