Biograf

Rival på Mariatorget
Hotell, biograf, restaurang, konferens.
Om- och tillbyggnad i kulturmärkt fastighet.
Entreprenadform: förtroendeupphandling
Handläggande arkitekt: Bo Stockman
Intern projekteringsledning: Göran Olsson
Uppdragsgivare: Rival genom Bergkrantz arkitekter
Färdigställt 2003

< 1 2 3 4 5 6 7 >
biograf
bild: gunnar bergkrantz