Foto entré
Tingshuset i Södertälje
Ombyggnad av den ursprungligen öppna
bottenvåningen till butikslokaler samt ny
entré till tingsrätten.
Handläggande arkitekt: Bo Stockman
Beskrivning: Göran Olssson
Uppdragsgivare: Wasa Fastighet genom
Bergkrantz arkitekter.
Färdigställt 1999

< 1 2 3 >