Foto Ungdomens hus
Ungdomens hus i Rinkeby
Sporthall med lokaler för kultur och fritid
vid Rinkebyskolan.
Fasad av betong och aluzinkplåt.
Nominerat till Kasper Salinpris 1999.
Erhöll SA-priset 1999.
Handläggande arkitekt: Bo Stockman
Beskrivning: Göran Olsson
Uppdragsgivare: SISAB genom Bergkrantz arkitekter.
Färdigställt 1999


< 1 2 3 >
bild: nino monastra